Veel gestelde vragen

Waarom zou ik kiezen voor juist Alletto Accountants en Adviseurs?
Wij wachten niet af totdat de jaarcijfers gemaakt moeten worden, maar geven regelmatig feedback over de gerealiseerde resultaten. Doordat de online administratie continu up-to-date is, kan er in geval van afwijkingen adequaat gereageerd worden. Door de uitgebreide mogelijkheden die wij in huis hebben, kunnen wij u niet alleen op het gebied van accountancy en administratie ondersteunen, maar kunnen we u ook op het gebied van belastingzaken adviseren. Dit kan u interessante voordelen opleveren. Verder kunnen we door ons uitgebreide netwerk specialisten op de meest uiteenlopende gebieden voor u inschakelen.

Wat is het verschil tussen een accountantskantoor en een administratiekantoor?
Een accountant moet vanuit haar beroepsorganisatie, de NBA (de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) aan kwaliteitseisen voldoen, zich aan de beroepsreglementering houden en zich aan tuchtrechtspraak onderwerpen. Alleen leden van de NBA mogen de titel AA-Accountant voeren. Daarnaast moeten alle AA-Accountants hetzelfde opleidings- en kennisniveau hebben en zijn zij verplicht om dit met permanente educatie op peil te houden. Dat geeft de garantie voor een goed onderlegde gesprekspartner. Een administratiekantoor hoeft niet aan deze eisen te voldoen. Wanneer u een klein bedrijf heeft, heeft u geen accountant nodig. Een goede boekhouder volstaat dan ook. Alleen wordt een boekhouder door niemand gecontroleerd. U kunt dus een goede treffen maar ook een minder goede. Een ondernemer van een klein bedrijf heeft bijvoorbeeld vaak geen idee of het bedrag dat hij betaalt aan belasting wel het juiste is. Als het minder is dan hij verwacht, is zijn boekhouder in zijn ogen al snel een goede. Maar de boekhouder had misschien wel meer voor u eruit kunnen halen, of heeft posten ten onrechte opgevoerd. Dat weet u dan pas als de Belastingdienst bij u aanklopt met een naheffing. Een goede accountant is op de hoogte van de laatste regels, past deze toe voor uw situatie en verdient zichzelf terug. Bovendien geeft een goede accountant u op tijd advies, zodat u tijdens het jaar maatregelen kunt nemen om problemen aan te pakken of in te spelen op komende ontwikkelingen.

Wat is het verschil tussen een AA-Accountant en een RA-Accountant?
In Nederland bestaat naast de AA-Accountant ook de registeraccountant (RA). De RA-Accountant richt zich met name op grote bedrijven en houdt zich vooral bezig met controle. Het takenpakket van de AA-Accountant is veel breder. Door zijn specialismen en kennis van ontwikkelingen in de branche is hij dé allround adviseur en vertrouwenspersoon van de ondernemer in het mkb.

Worden alle kosten van bijvoorbeeld elk telefoongesprek door jullie doorberekend?
Als u gebruik maakt van ons speciale pakket met een vooraf vastgesteld vast maandtarief vallen alle telefonische adviezen en e-mailvragen binnen het tarief. Doordat we online over dezelfde gegevens als u beschikken, kunnen we gemakkelijk met u meekijken en u optimaal van advies voorzien. Door het vaste tarief wordt u niet weerhouden om regelmatig en intensief contact met ons te onderhouden. Zo kan er een optimale samenwerking ontstaan waarvan u gegarandeerd de vruchten plukt.

Is het wel veilig om de administratie online uit te voeren?
De partijen waarmee wij samenwerken voor de online pakketten hebben veiligheid hoog in hun vaandel staan. Doordat de informatie buiten uw computer in een zwaar beveiligd datacenter wordt opgeslagen en verwerkt, loopt u veel minder risico om uw waardevolle informatie bij een computercrash te verliezen. Bovendien worden dagelijks back-ups gemaakt. Het is voor anderen niet mogelijk bij uw administratie(s) te komen.

Met wie krijg ik te maken bij Alletto Accountants en Adviseurs?
Wij houden van korte lijnen. Daarom streven we ernaar dat u met maar één contactpersoon te maken heeft. Deze schakelt indien gewenst specialisten in, bijvoorbeeld op het gebied van salarisadministratie of belastingzaken.

Wordt de gehele boekhouding die ik invoer door jullie gecontroleerd?
Doordat u uw boekhouding online bijhoudt hebben we de beschikking over dezelfde gegevens. Zo kunnen we – als u dit wenst - altijd met u meekijken. Bovendien kunt u ons, voordat u de aangifte van de BTW naar de Belastingdienst stuurt, deze eerst door ons laten controleren.

Welke mogelijkheden heeft jullie online pakket naast het bijhouden van de boekhouding?
Naast het bijhouden van de boekhouding zijn er nog meerdere modules beschikbaar, zoals het maken van verkoopfacturen en het bijhouden van een urenadministratie. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Op welk gebied kunnen jullie nog meer adviseren dan alleen op het gebied van accountancy?
Een AA-Accountant is gespecialiseerd in het opzetten en bijhouden van de administratie. Als adviseur voor het mkb kan een AA-Accountant nog meer voor u betekenen. Alletto Accountants en Adviseurs heeft een breed dienstenpakket. Wij zijn ook gespecialiseerd op het gebied van belastingen, salarisadministratie, herstructureringen en reorganisaties. Wij kunnen nagaan of er voor uw onderneming mogelijkheden zijn om de kosten te verlagen of belasting te besparen. En doordat wij in de loop van de tijd uw bedrijf goed leren kennen, kunnen wij u wijzen op allerlei zaken die wellicht nog beter kunnen. Leent u wel tegen de gunstigste voorwaarden? Blijven uw kosten in de pas met die van uw concurrenten? Is de ondernemingsvorm wel geschikt, gezien uw omstandigheden?

Welke basiskennis is nodig om bij jullie online te kunnen boekhouden?
Ons online boekhoudpakket is eenvoudig om mee te werken. U hoeft hier geen specialistische kennis voor te hebben.

Welke soort accountantsverklaringen kunnen jullie afgeven?
Doordat mevrouw S.V. van Bemmel AA (Vanessa) beëdigd AA accountant is, mogen er door ons kantoor officiële accountantsverklaringen afgegeven worden voor banken, Belastingdienst en overige instanties.

Wat betekent de naam Alletto?
Alletto (Latijn: Allectus) was een Romeinse keizer, die van 293 tot 296 na Christus regeerde. Naar hem is ook een munt - de Alletto - vernoemd, een toepasselijke naam voor een accountantskantoor.