Herstructurering en reorganisatie

Een ondernemingsvorm, heeft vergaande fiscale, maar ook juridische consequenties. Wij adviseren u graag welke ondernemingsvorm het beste bij u past. Als u een starter bent, kan een gesprek hierover zelfs noodzakelijk zijn. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Maar ook als u al jaren een bedrijf hebt, is het verstandig om uw ondernemingsvorm en -structuur samen met ons door te nemen. Er kunnen goede redenen zijn om te kiezen voor een andere ondernemingsvorm. Dit speelt vooral als uw onderneming is gegroeid of juist in omvang is afgenomen.

Als er door onvoorziene omstandigheden geen andere optie meer is dan een bedrijfsreorganisatie of herstructurering kan Alletto Accountants en Adviseurs u bij dit ingrijpende traject volledig begeleiden. Doordat we zelf ook ondernemer zijn en inzicht hebben in vele bedrijven en branches, stellen we deze kennis vanzelfsprekend ook aan u ter beschikking. Met onze uitgebreide ervaring in herstructurerings- en reorganisatietrajecten weten we waar we zelf ondersteuning in kunnen bieden en welke externe specialisten we op welk moment voor u moeten inschakelen. Wij weten precies welke zaken van belang zijn om bestuurlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Interim en detachering

Alletto Accountants en Adviseurs kan uw bedrijf ook ondersteunen bij tijdelijke vervanging of ondersteuning van uw financiële en administratieve afdeling. Door onze jarenlange ervaring en flexibele instelling kunnen we naadloos aanvulling geven aan uw behoeften, zodat alle processen geruisloos voortgang kunnen vinden. Daarnaast kunnen we u van dienst zijn bij het inhalen van achterstanden op administratief gebied. Wij zorgen er samen met uw personeel voor dat de achterstanden worden weggewerkt en dat de omstandigheden zodanig worden aangepast dat deze niet weer zullen ontstaan. Verder kunnen we ondersteuning geven bij tijdelijke behoefte aan extra capaciteit, bijvoorbeeld bij speciale projecten of tijdens langdurig ziekte- of zwangerschapsverlof. Ook zijn we gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van administratieve systemen, het samenvoegen van meerdere administraties en het ontwikkelen van andere rapportagestructuren.

Administratie

Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en inrichten van administratieve systemen. Door de juiste inrichting kunt u op een logische en efficiënte manier uw administratie verwerken. Vanuit dit centrale systeem wordt gefactureerd en worden betalingen geboekt. Deze mutaties worden automatisch in de boekhouding verwerkt. Hierdoor besteedt u zo min mogelijk tijd aan uw administratie.

Bij Alletto Accountants en Adviseurs heeft u de keus hoeveel tijd u zelf aan de administratie wilt besteden. Er wordt vooraf afgestemd welke werkzaamheden door uzelf worden gedaan en welke werkzaamheden door ons worden uitgevoerd. Ook wordt vooraf afgesproken aan welke eisen de aangeleverde administratie moet voldoen voor een efficiënte verwerking. U kunt ervoor kiezen om de administratie volledig uit te besteden, maar het is ook mogelijk zoveel mogelijk werkzaamheden door eigen personeel te laten uitvoeren. Wij kunnen indien gewenst online meekijken en op specifieke punten als back-up fungeren.

Verder geven we u volledige ondersteuning bij het uitvoeren van uw administratie. U heeft dus maximaal inzicht in de resultaten en kunt op tijd bijsturen op actuele ontwikkelingen. Door deze manier van samenwerking is uw volledige administratieve afhandeling (ook uw belastingaangiftes) op een efficiënte manier gewaarborgd en komt u niet voor verrassingen te staan.

Belastingadvies

Voor alle fiscale zaken kunt u bij ons terecht. Natuurlijk verzorgen we al uw belastingaangiftes en ondersteunen u met advies hierover. Maar we onderhandelen ook namens u met de Belastingdienst in geval van meningsverschillen of bezwaren en wij begeleiden controles. Verder geven we advies over de juiste fiscale constructies, bijvoorbeeld in geval van herstructurering of bedrijfsopvolging. Indien u zeer specifieke fiscale vraagstukken heeft die buiten onze expertise vallen, dan schakelen we via ons netwerk de juiste specialist in.
Onze belastingadviseur is lid van het Register Belastingadviseurs. Permanente opleiding is een eis voor het lidmaatschap. Zij volgt daarom regelmatig cursussen of vaktechnische bijeenkomsten.
 

Accountancy

Wij hebben vele mogelijkheden in huis naast het opstellen van uw jaarrekening. Zo kunnen wij u ook adviseren bij het opstellen en beoordelen van een ondernemingsplan, bij bedrijfsopvolging en financieringsaanvragen. Wij kunnen ook accountantsverklaringen afgeven ten behoeve van de beroepsorganisatie, subsidie-aanvragen en verschillende wettelijke voorschriften.

Ook adviseren we ondernemingen over de inrichting van administratieve processen en de verbetering hiervan. Alletto Accountants en Adviseurs kan een belangrijke rol vervullen als sparringpartner van de ondernemer. Doordat we zelf ook ondernemer zijn en inzicht hebben in vele bedrijven en branches, stellen we onze kennis graag aan u ter beschikking. Als AA-Accountant is Alletto Accountants en Adviseurs ingeschreven in het register van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (www.NBA.nl). Dit waarborgt de kwaliteit van onze beroepsuitoefening.

Bedrijfsadvies

U streeft met uw bedrijf naar een gezond en duurzaam rendement. U bent specialist op uw eigen vakgebied en benut uw kansen zo optimaal mogelijk. Omdat wij zelf ook ondernemer zijn, begrijpen wij dat. Met onze cijfermatige en financiële achtergrond brengen we uw situatie overzichtelijk in beeld. Samen met u stellen we een realistische doelstelling en planning op. Door onze online tools kijken wij continu met u mee. Dan kunt u in één oogopslag zien of u de doelstelling gaat realiseren of dat er bijgestuurd moet worden. Doordat we breed zijn georiënteerd, hebben we inzicht in vele bedrijven en branches. Soms zijn in bepaalde situaties grote veranderingen binnen het bedrijf noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij een grote groei of inkrimping van uw personeelsbestand. Wij zorgen ervoor dat u te allen tijde de regie houdt en geen speelbal wordt van de omstandigheden.
 

Online salarisadministratie

Doordat u zelf direct de gegevens voor de salarisadministratie beheert, hoeft u aan ons geen mutaties per telefoon, fax of mail meer door te geven. Bij ons kunt u uw mutaties direct zelf in het systeem verwerken. Dat voorkomt onnodig dubbel werk, wat zich vertaalt in een aantrekkelijk maandtarief. Het heeft grote voordelen om uw salarisadministratie online uit te voeren. Het is altijd, 24 uur per dag, beschikbaar op elke computer met internetaansluiting. Het voeren van een salarisadministratie is een vak apart dat aan vele veranderingen onderhevig is. Ons online salarispakket is altijd up-to-date. Zo weet u dat u aan alle verplichtingen voldoet. Wij verwerken de gegevens die u zelf heeft ingevoerd, en zorgen dat u alle gegevens weer digitaal ontvangt om verder te verwerken. Alles in PDF-formaat zodat u het zelf kunt printen en digitaal archiveren.

Daarnaast bieden wij een compleet dienstenpakket voor uw salaris- en personeelsadministratie, zoals arbeidsrechtelijk advies, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, communiceren met / gegevensaanlevering aan pensioenfondsen, verzuimverzekeringen, controle nota’s pensioenfondsen en verzuimverzekeringen, begeleiden van looncontroles, het versturen van loonstroken aan uw werknemers per post en alle overige wensen die u heeft voor uw salaris- en personeelsadministratie.

Online boekhouden

Online boekhouden is de nieuwe manier om overzicht te houden over uw bedrijfsvoering en zo nodig snel en adequaat in te kunnen grijpen. Het heeft vele voordelen om uw boekhouding online uit te voeren. Het pakket is altijd, 24 uur per dag, beschikbaar op elke computer met internetaansluiting. Door het ontbreken van hoge aanschafkosten heeft u alleen met het lage maandelijkse tarief te maken. U hoeft zelf geen back-ups meer te maken, dit gebeurt automatisch. Ook hoeft u zelf geen updates of nieuwere versies meer te installeren, u werkt altijd met de meest recente versie. Doordat u beveiligd inlogt, is online boekhouden net zo veilig als internetbankieren. Tevens is het een groot voordeel dat Alletto Accountants en Adviseurs over dezelfde gegevens als u beschikt. Hierdoor kunnen we gemakkelijk met u meekijken en u optimaal van advies voorzien.